Prelasting av hover bildet Hover

Pistol Pistol

Hva Kommer ?

Detektiv

Politiførstebetjent Thor Due og de andre ved lensmannskontoret på Fagernes har nå figurert i tre romaner. For dem som er interessert i å vite det, kan jeg fortelle at jeg er i gang med å skrive videre.

Det finnes fortsatt råtne epler i Valdres, og Thor Due er mannen for å finne dem...

I mellomtiden kan du klikke på hodet under og se hvordan Charles Darwin blir hedret av de som har så dårlige gener at de fjerner seg selv fra gene poolen.Link til The Darwin Awards

 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! 2010 © meistra.com